• Slovene
 • English (UK)

SUSTAINABLE NA ENERHIYA SA MGA PAARALAN

image010 image001

NOONG ABRIL 2008, NAGREHISTRO ANG ASSOCIATION FOR ECOLOGICAL AND LEISURE ACTIVITIES ZOJA SA PROGRAMA NG MEKANISMONG PINANSIYAL EGP AT MEKANISMONG PINANSIYAL NG NORWEGA. NAGING RESULTA NG MATAGUMPAY NA PAGREREHISTRO ANG PROYEKTONG ‘ENERHIYANG SUSTAINABLE SA MGA PAARALAN’ NA IPINATUPAD NG ASOSASIYON SA PAKIKIPAGTULUNGAN NG TATLONG KASAMA O PARTNER. ITO AY ANG ELEKTRO LJUBLJANA D.D., THE SOCIETY POVOD AT ANG LOCAL ENERGY AGENCY NG POMURJE.

ANG PROYEKTO AY NAKALAAN PARA SA MGA KABATAAN SA MABABANG PAARALAN. KABILANG DIN SA MGA TARGET NA GRUPO AT MGA DIREKTANG BENEPISIYARYO NG PROYEKTO ANG MGA GURO, PROPESOR, ASSISTANT AT IBA PANG STAFF NG PAARALAN.

ANG PANGUNAHING LAYUNIN NG PROYEKTO AY MAKATULONG ANG MGA MABABANG PAARALAN SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON AT KAALAMAN SA MGA KABATAAN AT MGA GURO UKOL SA PANGANGALAGA NG KALIKASAN, ENERGY EFFICIENCY, AT RENEWABLE ENERGY RESOURCES. NARITO ANG FRAMEWORK NG PROYEKTO:

 • MAGBIBIGAY-TULONG ANG MGA MABABANG PAARALAN SA PAGTUTURO NG PANGANGALAGA SA KALIKASAN ATBPANG KAUGNAY NA MGA PAKSA SA KABATAAN;
 • MAGBIGAY NG TEKNIKAL NA KAPASIDAD SA MGA MABABANG PAARALAN PARA SA PAGPAPATUPAD NG MGA GAWAIN PARA SA ENERGY EFFICIENCY;
 • ITAGUYOD ANG MULTILATERAL NA KOMUKIKASYON SA PAGITAN NG MGA KALAHOK SA PROYEKTO (PAMPUBLIKONG SEKTOR, SEKTOR NG EKONOMIYA, SEKTOR NG MGA ORGANISASYONG DI-PAMPAMAHALAAN) AT ANG PUBLIKO SA PANGKALAHATAN;
 • KAMALAYAN AT PAGPAPAALAM SA PUBLIKO NG MGA ISYUNG PANGKALIKASAN;
 • PAGBABAWAS SA HULING ENERGY CONSUMPTION AT ENERGY PRODUCTS
 • PAGBABAWAS NG GREENHOUSE GASES (GHG) EMISSIONS SA ATMOSPERA
 • ANG KABUUANG PANGMATAGALANG LAYUNIN NG PROYEKTO AY MAAARING HATIIN SA TATLONG SUBSET. MAIUUGNAY ANG MGA ITO SA SEKTOR NG “IBA PANG PAGKONSUMO”. KABILANG DITO ANG MGA MABABANG PAARALAN, PATI NA RIN ANG PAMBANSANG TUNGUHIN SA PAGBABAWAS NG PAGKONSUMO NG ENERHIYA AT GHG EMISSIONS.

ANG MGA LAYUNIN NA ITO:

 • MARAMING BAHAGDAN ANG IMPLEMENSTASYON NG PROYEKTO. UNA, INIHANDA ANG MGA POLYETO AT INIMBITAHAN ANG 200 MABABANG PAARALAN NA LUMAHOK. BAHAGI NG PROYEKTO ANG PAGPUNTA SA 'CESTA OBNOVLJIVIH VIROV' (THE ROAD OF RENEWABLE SOURCES) AT 'BISTRA HIŠA' (BISTRA HOUSE) SA POMURJE. NAKATANGGAP NG POLYETO TUNGKOL SA KURYENTE ANG LAHAT NG MGA PAARALANG INIMBITAHAN. NAGLATHALA NG 64,000 NA POLYETO. BAWAT MAG-AARAL NA BAHAGI NG PAARALANG KALAHOK AY MAKAKATANGGAP NG KOPYA. TINATALAKAY NG POLYETO ANG IMPORMASYON TUNGKOL SA ENERHIYA, PARTIKULAR NA ANG KURYENTE. IPINALILIWANAG ANG PAGGAWA SA KURYENTE AT PAGGAMIT NITO, AT KUNG PAANO NATIN MAAARING GAWING MAS MABISA AT MATIPID ANG ATING PAGKONSUMO NITO, AT ANG EPEKTO NG PAGGAWA NG KURYENTE SA KALIKASAN.
 • TINALAKAY ANG MGA TEMA SA TULONG NG MGA ANIMATOR NA NAGSAGAWA NG ISANG ORAS NA WORKSHOP. TUMATAKBO RIN ANG WORKSHOP SA PANUKAT NG KURYENTE NA INIAAYOS ANG INDIBIDUWAL NA KUMOKONSUMO NG KURYENTE (KOMPYUTER, LAMP) MULA SA PINAKAMATIPID HANGGANG SA PINAKAMAAKSAYA. LAHAT NG PAAARALANG SUMAILALIM SA WORKSHOP AY BINIGYAN NG SIMPLENG INSTRUMENTONG PANUKAT NG PAGKONSUMO NG KURYENTE.
 • ANG MGA PAARALAN NA NAUNANG SUMANG-AYON SA PROYEKTO AT MAYROOMG ANGKOP NA TEKNIKAL NA KASANGKAPAN AT NAKAHANDANG MONITORING SITES AY BINIGYAN NG DATA PACKETS SPLET.EN. SA PAMAMAGITAN NG APLIKASYONG ITO, MAKIKITA AT MASUSURI ANG DATOS NG PAGSUKAT NG KURYENTE GAMIT ANG INTERNET. DAGDAG PA RITO, MAKIKITA RIN ANG ESPESIPIKONG DATOS TULAD NG PRESYO, TARIFF, ATBP. PINAPAYAGAN LAMANG NG USER SYSTEM NA MA-AKSES ANG IMPORMASYON NG MGA AUTHORIZED USERS. MA-A-AKSES LAMANG NG END USERS ANG SISTEMA PAGKATAPOS NG UNANG PAGPAPALIT NG APPLICATION PROGRAM CAPTIVE BROWSER MULA SA ONLINE ENVIRONMENT TUNGO SA KOMPYUTER NG USER (SA UNANG PAGKAKATAON LAMANG!).
 • SA PAMAMAGITAN NG INTERNET, MAAARING SIMULAN NG ISANG USER ANG PROGRAM CAPTIVE BROWSER UPANG MAKA-UGNAY SA DATABASE SERVER, UPANG MA-AKSES ANG DATOS TUNGKOL SA DYNAMICS NG LOAD CONSUMPTION AT DAGDAG NA IMPORMASYON.
 • ANG DATOS NA IPINAPASA SA PAMAMAGITAN NG GRAPHICAL REPORTS, NA MAAARING I-PROCESS (ADD, DIVIDE, MULTIPLY) SA KOMPYUTER NG USER, KAYA NAKA-LOAD LAMANG ITO SA LOKAL NA PROCESSOR. ANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGKONSUMO AY MAAARING KOPYAHIN O ILIPAT SA MGA MICROSOFT APPLICATION TULAD NG EXCEL AT WORD. DAHIL SA MGA FEATURE NA ITO, MAAARING GAMITIN ANG DATOS AT IPRESENTA SA IBA-IBANG MEASURING AT TIME INTERVALS. ANG DATOS AY INUUPDATE ARAW-ARAW. MAAARING MAKUHA NG USERS ANG DATOS NG NAGDAANG 400 NA ARAW.