• Slovene
  • English (UK)

Dimenzije projekta

MEDKULTURNA RAZSEŽNOST

V projektu je sodelovalo deset partnerskih organizacij iz desetih različnih držav. Že samo to dejstvo kaže na velik medkulturni ton projekta. Mladi so bili skupaj ves čas seminarja. Poleg formalnih aktivnosti, smo imeli tudi t.i. 'ice breaker-je' in 'coffee break-e', kjer so se med sabo družili in neformalno spoznavali. Do neformalnega druženja in spoznavanja je prišlo tudi ob prostih večerih. Pripravili smo tudi mednarodni večer. Ob tem so vsi udeleženci predstavili svoje organizacije, države in kulturo ter običaje. Eden izmed večerov je bil namenjen slovenski kulturi. V ta namen smo udeležence tudi povabilina kmečki turizem Janžekovič, na Turškem vrhu, v Halozah. Tako so lahko spoznali lokalno, ruralno okolje in običaje. Ob tem smo jih postregli s pristno, lokalno, domačo hrano in pijačo. Udeležence smo peljali tudi v mesto Ptuj. Ogledali so si center mesta, njegove znamenitosti in grad z muzejem.
Ena izmed osnovnih tem projekta je bil osebni razvoj. Na seminarju na Ptuju smo izvajali delavnice in predavanja na to temo. Sprejemanje drugačnosti in njena integracija v svojo zavest omogoča premagovanje predsodkov, rasizma in ostalih vrst nestrpnosti in netolerantnosti. Tem temam smo posvetili kar velik del predstavitev. Raznolikost oz. drugačnost smo predstavili na različne načine in s tem udeležencem pokazali, da obstajajo različne vrste drugačnosti. Nekaterih drugačnosti in s tem povezanih odklanjanj in nestrpnosti se sploh ne zavedamo. S temi vajami smo želeli to ozavestiti. Tudi to, da se sprejemanje drugačnosti začne s sprejemanjem samega sebe. To je osnova, iz katere nato izhaja vso sprejemenje drugih in drugačnih. K sodelovanju smo celo povabili zunanjega sodelavca oz. predavatelja, g. Zvonimirja Čekalovića iz Nizozemske.

EVROPSKA RAZSEŽNOST

V projektu je sodelovalo pet programskih držav. Od tega so štiri članice EU in ena kandidatka za pristop k EU. Večina od njih ni bila seznanjena s konceptom evropskega državljanstva. Predstavili smo jim osnovne informacije, hkrati pa smo imeli več debat na to temo (kaj je evropsko državljanstvo, pravica do prostega gibanja, previca do prebivanja na področju EU ...). Poleg petih programskih držav je v projektu sodelovalo še pet sosednjih partnerskih držav. Tudi člani partnerskih organizacij iz teh držav so bili aktivno vklučeni v te aktivnosti in debate ter so na ta način tudi oni bili seznanjeni z informacijami o evropskem državljanstvu. Širitev EU posebej ni bila tema projekt, smo pa se je dotikali predvsem v času neformalnih druženj. Smo pa aktivno obravnavali ukrepe EU, ki zadevajo mlade. To se nannaša predvsem na nadaljno fnanciranje in izvajanje projektov mladih.
Rasizem, ksenofobija, svoboda in ostala načela so bila obravnavana v veliki meri. Vse te teme smo obravnavali preko tematike osebnega razvoja.

VPLIV POMNOŽEVALNI UČINEK

V projekt so bili neposredno vključeni večinoma člani partnerskih organizacij. Ne predavanje in delavnico g. Čekalovića smo povabili tudi zunanje obiskovalce in nekaj se jih je delavnice tudi udeležilo.

Projektno druženje v Sloveniji je bilo namenjeno tudi vzpostavljanju novih dolgoročnih partnerstev in pripravi projektnih predlogov. Na ta način se je oz. se bo povečalo število projektov, v katerih bodo sodelovali mladi. Skozi srečanje, namenjeno trenerjem in pripravnikom za trenerje v mladinskih organizacijah in pričakovano njihovo nadaljno širjenje znanja, računamo na povečanje ozaveščenosti in izobraženosti med mladimi v vseh državah, ki so sodelovala v projektu.

Udeleženci so izkusili strokovno in osebno rast ter nadgradnjo dosedanjega vedenja in izkušenj. S tem bodo lažje transformirali svoje znanje na mlade v svojih lokalnih in širših skupnostih. Tekom srečanja je bil namenjen čas tudi temu, da se ugotovijo možnosti uporabe pridobljenega znanja v praksi oz. skozi različne projekte. Spoznanje, kako je možno v določeni regiji izvajati ukrepe s področja osebnega in trajnostnega razvoja, so udeleženci spoznali med delavnicami in ostalimi dejavnostimi.
Udeleženci projekta so med sabo stkali prijateljske vezi, ki jih ohranajjo še sedaj. To se pozna tudi na skupnih prijavah na projekte, ki so se zgodili po izteku našega projekta.