• Slovene
  • English (UK)

Integracija raznolikosti za trajnost

ZOJA je v letu 2013 izvedla projekt Integracija raznolikosti za trajnost. V njem je sodelovalo deset partnerskih organizacij iz Slovenije, Avstrije, Poljske, Malte, Turčije, Gruzije, Armenije, Azerbaijdžana, Moldavije in Ukrajine.

 

Eden izmed namenov projekt je bil vzpostavljanje dolgoročnih partnerstev nevladnih organizacij. V ta namen smo izvedli šestdnevni seminar oz. aktivnost vzpostavljanja partnerstev. Potekala je na Ptuju, od 9. do 15. marca 2013. Že pred prijavo smo se partnerji dogovorili, da bosta temi projekt osebni in trajnostni razvoj. Tekom projekt smo tudi predstavili oz. iskali povezave med njima. Obe temi sta bili predstavljeni. Ob tem smo sprožili debato, tako da so lahko vsi udeleženci predstavili svoj pogled na omenjeni tematiki.

Izvedli smo različne delavnice oz. vaje, pri katerih so udeleženci aktivno sodelovali. Namen vaj je bil pomagati udeležencem razumeti predstavljeno.

Vse aktivnosti projekta so potekale v angleškem jeziku. Vsi udeleženci so imeli dovolj predznanja angleškega jezika, da so lahko lsedili in sodelovali v aktivnostih. Prilagodili smo se tistim, katerih znanje angleščine je bilo nekoliko slabše. Kot del neformalnega izobtraževanja in neke vrste 'ice breaker' smo pripravili hitri tečaj slovenščine. Določene izraze smo redno uporabljali tekom celotnega seminarja (npr., ko smo se delili na skupine, pri pozdravih ipd). 

                              

 

 

Več o projektu na tej povezavi