• Slovene
  • English (UK)

Izvedli smo različne delavnice oz. vaje, pri katerih so udeleženci aktivno sodelovali. Namen vaj je bil pomagati udeležencem razumeti predstavljeno.

Samsung 060  Samsung 034

Na eno izmed delavnic smo povabili tudi zunanjega predavatelja. To je bil g. Zvonimir Čekalović iz Nizozemske, strokovnjak s področja osebnega razvoja in čustbene jasnosti (www.zvoceba.com). 

   Samsung 064

Med drugim smo imeli tudi delavnico, ki jo je pripravil predstavnik partnerja iz Avstrije. Predstavljeni je bil trajnosti razvoj z vidika učinkovite rabe energije. Ker je Domen strokovnjak s področja učinkovite razsvetljave in učinkovite rabe energije ter solarne energije, je pripravil delavnico, kjer smo merili porabo energije različnih porabnikov in ugotavljali delovanje sončne elektrarne.

Solaris-I-obdelana Solaris-II-obdelana.bmp

Pripravil smo dva kulturna večera. Ob koncu prvega delovnega dne smo imeli mednarodni večer, kjer so se predstavili vsi sodelujoči, njihove organizacije, države ter njihova kultura. Predzadnji dan smo pripravili slovenski večer. Obiskali smo tradicionalno slovensko kmetijo, se seznanili z delom na kmetiji in imeli tradicionalno slovensko domačo večerjo.

Samsung 044 Samsung 069

Samsung 051

Namen delavnic je bil tudi priprava projektnih predlogov. Pripravili smo t.i. projektno tržnico. Na njej so udeleženci predstavili osemnajst različnih projektnih predlogov. Kasneje na osnovi  medsebojnega dogovarjanja in podrobnejših predstavitvev nastalo šest projektnih partnerstev za šest projektov.

Samsung 065

Samsung 068

 

 

MEDKULTURNA RAZSEŽNOST

V projektu je sodelovalo deset partnerskih organizacij iz desetih različnih držav. Že samo to dejstvo kaže na velik medkulturni ton projekta. Mladi so bili skupaj ves čas seminarja. Poleg formalnih aktivnosti, smo imeli tudi t.i. 'ice breaker-je' in 'coffee break-e', kjer so se med sabo družili in neformalno spoznavali. Do neformalnega druženja in spoznavanja je prišlo tudi ob prostih večerih. Pripravili smo tudi mednarodni večer. Ob tem so vsi udeleženci predstavili svoje organizacije, države in kulturo ter običaje. Eden izmed večerov je bil namenjen slovenski kulturi. V ta namen smo udeležence tudi povabilina kmečki turizem Janžekovič, na Turškem vrhu, v Halozah. Tako so lahko spoznali lokalno, ruralno okolje in običaje. Ob tem smo jih postregli s pristno, lokalno, domačo hrano in pijačo. Udeležence smo peljali tudi v mesto Ptuj. Ogledali so si center mesta, njegove znamenitosti in grad z muzejem.
Ena izmed osnovnih tem projekta je bil osebni razvoj. Na seminarju na Ptuju smo izvajali delavnice in predavanja na to temo. Sprejemanje drugačnosti in njena integracija v svojo zavest omogoča premagovanje predsodkov, rasizma in ostalih vrst nestrpnosti in netolerantnosti. Tem temam smo posvetili kar velik del predstavitev. Raznolikost oz. drugačnost smo predstavili na različne načine in s tem udeležencem pokazali, da obstajajo različne vrste drugačnosti. Nekaterih drugačnosti in s tem povezanih odklanjanj in nestrpnosti se sploh ne zavedamo. S temi vajami smo želeli to ozavestiti. Tudi to, da se sprejemanje drugačnosti začne s sprejemanjem samega sebe. To je osnova, iz katere nato izhaja vso sprejemenje drugih in drugačnih. K sodelovanju smo celo povabili zunanjega sodelavca oz. predavatelja, g. Zvonimirja Čekalovića iz Nizozemske.

ZOJA je v letu 2013 izvedla projekt Integracija raznolikosti za trajnost. V njem je sodelovalo deset partnerskih organizacij iz Slovenije, Avstrije, Poljske, Malte, Turčije, Gruzije, Armenije, Azerbaijdžana, Moldavije in Ukrajine.