• Slovene
  • English (UK)

Recikliranje tekstila

textileTekstilni izdelki so trenutno najhitreje rastoči odpadki v EU (5-10 % vpliva na okolje prihaja iz tekstilne industrije) in se bodo po napovedih še povečevali.
Prednosti zmanjšanja tekstilnih odpadkov se bodo pokazale predvsem v:

  • zmanjšani potrebi po večanju odlagališč;
  • zmanjšanju onesnaževanja, saj se za obdelavo tekstila uporabljajo različne kemikalije.
  • varčevanju z energijo.

Na splošno lahko tekstilni odpadni material delimo na dve skupini, in sicer:

  • tekstilni odpadni material pred uporabo; ta del zajema ostanke in odpad pri proizvodnji ploskih tekstilij, vlaken in prej; velik del teh tekstilnih ostankov po svetu reciklirajo v sekundarne surovine za avtomobilsko, pohištveno, papirno in ostalo industrijo
  • tekstilni odpadni material po uporabi sestavljajo vse vrste oblačil in tekstilni gospodinjski artikli; te artikle zbirajo dobrodelne ustanove, običajno pa jih zavržemo na mestna smetišča

V Sloveniji poteka projekt Tovarna dela - Tekstil, katerega osnovna ideja je vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja rabljenih oblačil, odprtje obrata, kjer se bo zbran tekstil ločeval, opral in popravil ter odprtje trgovine z rabljenimi oblačili v Ljubljani. Projekt gradi na konceptih socialne vključenosti, okoljevarstva in prostovoljstva ter povezuje nevladne organizacije, regionalne institucije ter zasebni sektor.

V mesecu septembru in oktobru bodo potekale akcije zbiranja odpadnega tekstila ne večih lokacijah na terenu. Razpored terminov je možno videti na tej povezavi.