• Slovene
  • English (UK)

MULA ABRIL HANGGANG HULYO 2006, IPINATUPAD NG ASSOCIATION FOR ECOLOGICAL AND LEISURE ACTIVITIES ZOJA ANG PROYEKTONG "INFORMING THE POPULATION ABOUT THE POTENTIAL SAVINGS OF THERMAL ENERGY”

NILAYON NG PROYEKTONG IPAALAM SA PUBLIKO ANG MAS EPEKTIBONG PAGGAMIT SA ENERHIYANG HEOTERMAL AT ANG MGA POSIBILIDAD SA INDIBIDWAL NA PAGSUKAT NITO. BAHAGI NG PROYEKTO ANG PAGPRESENTA SA MGA BENEPISYO NG NASABING PARAAN NG PAGSUSUKAT NG ENERHIYA, MGA POSIBLENG TEKNOLOHIKAL NA SOLUSYON, AT MGA KALKULASYON NG GASTUSIN SA INVESTMENT.

NILAYON DIN NG PROYEKTO NA MADAGDAGAN ANG MGA KOSTUMER NA PIPILI SA INDIBIDUWAL NA PAGSUKAT NG HEAT ENERGY. SA PANAHON NG IMPLIMENTASYON NG PROYEKTO, NASA 30% AT 40% ANG MGA KUSTOMER SA BAHAGING IYON NG BAYAN NG PTUJ. SA KANILANG PAGDAMI, INAASAHANG MABABAWASAN ANG PAGKONSUMO SA ENERHIYANG HEOTERMAL NA MAGPAPABABA SA GREENHOUSE GAS EMISSIONS SA ATMOSPERA. ANG MGA ITO AY BAHAGI NG IMPLEMENTASYON NG MGA KUNDISYON NG KYOTO PROTOCOL UKOL SA PAGPAPABABA NG GREENHOUSE GASES EMISSIONS SA ATMOSPERA. INAASAHANG BABABA ANG PAGKONSUMO NG ENERHIYA AT DAHIL DITO, TINATAYANG BABABA ANG GREENHOUSE GAS EMISSIONS NG 15%, PARTIKULAR NA ANG CO2, SA SUSUNOD NA TATLONG TAON.

textileTekstilni izdelki so trenutno najhitreje rastoči odpadki v EU (5-10 % vpliva na okolje prihaja iz tekstilne industrije) in se bodo po napovedih še povečevali.
Prednosti zmanjšanja tekstilnih odpadkov se bodo pokazale predvsem v:

  • zmanjšani potrebi po večanju odlagališč;
  • zmanjšanju onesnaževanja, saj se za obdelavo tekstila uporabljajo različne kemikalije.
  • varčevanju z energijo.

Na splošno lahko tekstilni odpadni material delimo na dve skupini, in sicer:

  • tekstilni odpadni material pred uporabo; ta del zajema ostanke in odpad pri proizvodnji ploskih tekstilij, vlaken in prej; velik del teh tekstilnih ostankov po svetu reciklirajo v sekundarne surovine za avtomobilsko, pohištveno, papirno in ostalo industrijo
  • tekstilni odpadni material po uporabi sestavljajo vse vrste oblačil in tekstilni gospodinjski artikli; te artikle zbirajo dobrodelne ustanove, običajno pa jih zavržemo na mestna smetišča

V Sloveniji poteka projekt Tovarna dela - Tekstil, katerega osnovna ideja je vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja rabljenih oblačil, odprtje obrata, kjer se bo zbran tekstil ločeval, opral in popravil ter odprtje trgovine z rabljenimi oblačili v Ljubljani. Projekt gradi na konceptih socialne vključenosti, okoljevarstva in prostovoljstva ter povezuje nevladne organizacije, regionalne institucije ter zasebni sektor.

V mesecu septembru in oktobru bodo potekale akcije zbiranja odpadnega tekstila ne večih lokacijah na terenu. Razpored terminov je možno videti na tej povezavi.

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA  

je med mesecema aprilom in julijem 2006 izvajalo projekt z naslovom 'Informiranje prebivalstva o možnih prihrankih toplotne energije'. 

Namen projekta je bil ozaveščanje uporabnikov o učinkovitejši porabi toplotne energije in informirati jih o možnostih uvedbe individualnih meritev porabe toplotne energije. V projektu so bile predstavljene prednosti in način takšnega načina obračuna, možne tehnološke rešitve in predvideni investicijski stroški.

Cilj projekta je bil povečati število odjemalcev, ki bi se odločili za individualno merjenje toplotne energije. V času izvajanja projekta je bilo na področju Ptuja takšnih odjemalcev med 30 in 40%. S povečanjem njihovega števila se predvideva zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem znižanje emisij toplogrednih plinov v ozračje. Te dejavnosti so v sklopu izvajanj določil Kjotskega protokola o zmanjšanem izpusti toplogrednih plinov v ozračje. Predvideno je, da bi se poraba in posledično s tem tudi emisije toplogrednih plinov, predvsem CO2, v naslednjih treh letih zmanjšale za 15%.