• Slovene
 • English (UK)

Primeri dobrih praks

Eden izmed namenov projekta Global Sustainable Youth je tudi ogled primerov dobrih praks s področja trajnostnega razvoja. Tem dejavnostim je bil namenjen predvsem študijski obisk v Sloveniji. Precej primerov dobrih praks smo videli tudi v sklopu evelvacijskega srečanja na Malti. Na seminarju v Kambodži smo si na ekskurzijah ogledali predvsem varovanje narave oz. naravnih parkov, na Kitajskem pa je bil poudarek na ogledih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. 

Na študijskem obisku v Sloveniji smo izvedli tri ekskurzije. Pri tem smo obiskali in videli:

 • Podjetje Talum d.d.: V podjetju smo si ogledali njihove primere dobrih praks s področja okoljevarstva in učinkovite rabe energije. Samo podjetje predstavlja enega izmed gospodarskih stebrov in razvoja regije, s svojimi odvisnimi družbami in službami pa zaposljuje približno 1500 ljudi.
Talum 1Talum 2

V svojem proizvodnem procesu veliko pozornosti namenjajo okoljevarstvu. Med drugim so pridobili standard ISO 14001. ISO 14001 je mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu, da bi odgovorile na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za okolje. Cilj standarda je ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev za nadaljnje generacije. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja.

Del proizvodnje predstavlja tudi predelava odpodanega aluminija.

Talum-reciklaža 1Talum-reciklaža 2

Ob obisku podjetja Talum, so si ogledali tudi dve izmed njihovih povezanih družb. in sicer smo si ogledali:

 • Kotlovnico na lesno biomaso
Biomasa 2Biomasa
 • sončno elektrarna- 6 MW, največja sončna elektrarna v Sloveniji

Sončna elektrarna

Na ekskurziji v Pomurju smo si ogledali več stvari:

 • Bistra hiša - primer energetsko-ekološke obnove starejše stavbe, ke je tudi pod spomeniškim varstvom. Pri obnovi stavbe so bili uporabljeni le naravni materiali. Novi del stavbe predstavlja primer dobre prakse sodobne, energetsko varčne gradnje. Ob vsem tem pa bistra hiša proizvaja električno energijo z lastno sončno elektrarno.

Bistra hiša

Tropski vrt- primer dobre prakse izrabe termalne energije. Ta se uporablja predvsem za gojenje orhidej, ob tem pa je podjetje napravilo še predstavitveni tropski vrt, ki vzdržuje potrebne klimatske pogoje s termalno energijo.

Tropski vrt 1Tropski vrt 2 
 • Mlin na Muri. Obiskali smo dva plavajoča mlina na Muri. Predstavljata možnost izrabe vodne energije, ob tem pa predstavljata tudi prikaz kulturne dediščine in del aktivnosti trajnostnega turizma.
Mlin na Muri 2Mlin na Muri
 • BioMura - Spust po reki Muri oz. ogled rečnega prostora reke Mura , ki je ovrednoten kot naravovarstveno pomemben habitatni prostor z visoko biot­sko pestrostjo. Večji del teh površin sodi v območje Na­tura 2000.
BioMuraBioMura 2
 • Naravni part Šturmovec - koleskarska ekskurzija v krajinski park Šturmovec, predstavlja primer ekološkega oz. trajnostnega turizma, kot tudi ogled primera dobre prakse zaščite naravnega okolja. Krajinski park Šturmovci leži v bližini Ptuja ob Ptujskem Jezeru. To je ostanek obrečne pokrajine, ki je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park. Obsega skromnih 125 ha in je pribežališče živali in rastlin, od katerih so mnoge na rdečem seznamu redkih in ogroženih vrst.

 Šturmovec

 • Obisk kmečke, turistične kmetije Janžekovič - primer dobre prakse, kjer kmečki turizem predstavlja nadgradnjo osnovne dejavnosti. Ob tem turistom ponujajo tradicionalne slovenske domače jedi in pijače.

Turčan 2

Na evelvacijskem srečanju na Malti smo si tudi ogledali nekatere primere dobrih praks.

 • ogled sistema čiščenja vod na Malti. Malta je edina sredozemska država in sedma evropska država, ki v celoti predela oz. prečisti svojo odpadno vodo. Ogledali smo si enega izmed objektov, kjer prečiščujejo morsko vodo in jo 'spreminjajo' v pitno vodo. To počnejo s postopkom reverzne osmoze
Malta-antiosmosis 1Malta-antiosmosis 2
 • ogledali smo si nov, energetko varčno grajen objekt, ki za svoje delovanje uporablja tudi obnovljive vire energije (energija sonca za ogrevanje tople vode, sistem naravnega hlajenja stavbe)

Malta-OVE