• Slovene
  • English (UK)

Reverzna osmoza

Reverzna osmoza je sodobna in hkrati najučinkovitejša tehnologija filtriranja vode, ki zagotavlja svežo, izvirsko čisto vodo po najvišjih standardih kvalitete pitne vode! Postopek filtriranja vode z reverzno osmozo temelji na filtraciji vode skozi izredno majhne pore tankofilmske kompozitne membrane (TCF). Pore tankofilmske kompozitne membrane premera 1 nanometra omogočajo prehod samo izredno majhnim molekulam vode.

Reverzna osmoza iz vode odstrani klor, organska onesnaženja (kloroform, trihalometane, PCB), pesticide, hormone, azbest, svinec, živo srebro, krom, kadmij, baker, barij, natrij, kalij, selen, floride, nitrite, nitrate, ciste, bakterije in viruse, ki resno ogrožajo človekovo zdravje. Tako kloroform povzroča levkemijo, svinec deluje toksično na krvotvorni sistem, povzroča anemijo in poškoduje višje možganske centre pri otrocih, radon poveča možnost za nastanek želodčnega, črevesnega in pljučnega raka, bakterije in virusi povzročajo obolenja prebavil, pesticidi povzročajo resne zdravstvene težave in poškodbe živčnega sistema, endokrilnih žlez in motnje v plodnosti, industrijske kemikalije trihalometani, PCB povzročajo raka in degenerativna obolenja.

Tehnologijo filtriranja vode z reverzno osmozo uporabljajo medicina, farmacevtska industrija, kozmetična industrija, bolnišnice, laboratoriji in prehrambena industrija. Z reverzno osmozo filtrirana voda ne vsebuje vodnega kamna zato se uporablja v savnah, kemičnih čistilnicah, likalnicah, avtopralnicah, v proizvodnji barv in v pomivalnih strojih, kjer se zahteva brezhibno čist pribor. Z reverzno osmozo pridobimo na povsem naraven način, brez kakršnegakoli dodajanja kemikalij kristalno čisto vodo.

PRINCIP DELOVANJA (REVERZNE) OSMOZE:

Osmoza je naraven proces v človeških celicah, s pomočjo katerega se prehranjujejo in jim omogoča, da njihova polpropustna (semipermabilna) membrana dovoli prehod samo koristnim snovem.

osmoza

Proces reverzne osmoze najlažje opišemo s stekleno posodo, razdeljeno na dva enaka dela s semipermabilno memebrano. Eno polovico posode napolnimo z vodo z visoko koncentracijo raztopljenih soli, drugo polovico pa s popolnoma čisto vodo. Čez nekaj časa lahko opazimo, da je voda na strani posode, ki ima visoko koncentracijo soli, zelo narastla. Vzrok temu pripišemo semipermabilni membrani, ki poskuša izenačiti stopnjo zasičenosti vode na obeh straneh.

Če povečamo tlak na strani posode z visoko vsebnostjo raztopljenih soli, poteka prehod snovi v nasprotni smeri. Ker membrana ni prepustna za soli, gre skozi njo le čista voda. Temu procesu pravimo OBRATNA – REVERZNA OSMOZA.

Reverzna osmoza