• Slovene
  • English (UK)

Education for Sustainable Development allows every human being to acquire the knowledge, skills, attitudes and values necessary to shape a sustainable future. Education for Sustainable Development means including key sustainable development issues into teaching and learning; for example, climate change, disaster risk reduction, biodiversity, poverty reduction, and sustainable consumption.

It also requires participatory teaching and learning methods that motivate and empower learners to change their behaviour and take action for sustainable development. Education for Sustainable Development consequently promotes competencies like critical thinking, imagining future scenarios and making decisions in a collaborative way.

Društvo ZOJA je od 24.06. do 30.06.2012 organiziralo študijski obisk v sklopu projekta Global Sustainable Youth, ki ga izvajamo od novembra 2011. Aktivnosti za pripravo študijskega obiska so se začele že zdavnaj pred tem. V sklopu samega obiska pa smo začeli z organiziranjem in izvajanjem prevoza udeleženev z letališč Graz in Ljubljana na Ptuj. Prve udeležence smo pripeljali na Ptuj v soboto, 23. junija, zadnje pa odpremili s Ptuja, v soboto 30. junija.

V mesecu aprilu 2012 smo izvedli mladinsko izmenjavo, ki se je je udeležilo 30 mladih in mladinskih delavcev.  S to aktivnostjo smo nadaljevali začeto delo iz Kambodže. Izvedli smo jo v mestu Nanjing in njegovi okolici. Med mladinsko izmenjavo smo izvedli več delavnic, strokovnih ekskurzij in  javnih predstavitev za različne ciljne skupine. Nekaj slik in povzetkov iz omenjenih aktivnosti, si lahko pogledate v prispevku na tej povezavi.

Velik poudarek mladinske izmenjave je bil na kulturni raznolikosti in na socialnem delu trajnostnega razvoja. Ob vsem tem pa smo so si ogledali tudi objekte s področja trajnostne energije. To sta bila energetsko varčen objekt in objekt, ki izrablja geotermalno energijo. Pri tem objektu je bilo moč videti kombinacijo izrabe geotermalne energije v različne gospodarske namene. Del termalne energije se namreč uporablja za potrebe termalnih toplic.

Projekt in tematiko trajnostnega razvoja smo predstavili tudi dijakom Nanjing College-a in študentom nanjinske univerze. Med drugim smo obiskali tudi organizacijski komite Mladinske olimpijade, ki jo bo leta 2014 gostilo mesto Nanjing. Izvedli smo tudi predstavitev tradicionalne kitajske poroke, ki je med ljudmi in lokalnimi mediji vzbudila precej zanimanja.

Mladinski olimpijski center

V mesecu novembru 2011 smo izvedli seminar v Kambodži. Nastanjeni smo bili v bižini mesta Sihanoukvile, ki se nahaja na jugu države. Že sama pot do mesta nas je vodila skozi naravna parka Peam Krasaop Wildlife Sanctuary in Boutum Sakor National Park. V času seminarja pa smo obiskali še druge parke oz. njihove dele (Ream Nationa Park, Phnum Bokor Nationa Park).


predstavitev trajnostnega razvoja

Seminarja se je udeležilo 18 predstavnikov iz vseh partnerskih organizacij. Namen seminarja je bil seznaniti vse udeležencev s samim projektom, njegovo vsebino, cilji in aktivnostimi. Predstavljena jim je bila tematika trajnostnega razvoja in globalne okoljske spremembe. Seminar je potekal v obliki predavnj, interaktivnih delavnic, strokovnih ekskurzij in javne predstavitve oz. javne debate.

delavnica na prostem

delavnica

eacea-logo2V začetku oktobra 2011 je društvo ZOJA podpisalo pogodbo za projekt 'Global Sustainable Youth'. Projekt smo začeli s 1. novembrom 2011 in je trajal do 30. oktobra 2012.

V projekt je bilo vključenih šest partnerjev. Zraven vodilnega partnerja, društva ZOJA, pri projektu sodelujejo še parterji iz Malte, Turčije, Kitajske, Kambodže in Filipinov.

Stran 3 od 3