• Slovene
  • English (UK)

eacea logo2Sa simula ng buwan ng Oktubre taong 2011, ang Asosasyon ZOJA ay pumirma ng kontrata para sa proyektong “Global Sustainable Youth”. Ang nasabing proyekto ay nagsimula nuong unang araw ng Nobyembre taong 2011 at nagtapos sa ika 30 ng Oktubre 2012. Kaakibat ng pinunong Asosasyong ZOJA sa proyekto, ay anim na kasosyo mula sa mga bansang Malta, Turkey, China, Cambodia, at Philippines.

2012年6月,我有幸参加了欧盟科教文组织发起的国际青年“全球环保与可持续发展”项目活动,活动参与者由来自中国、斯诺文尼亚、马耳他、土耳其、菲律宾、柬埔寨等6个国家的18名青年组成,项目的基本费用由欧盟承担,每个国家的青年都会成为一次主办方,邀请其他国家的青年来自己国家进行环保文化交流,这一次是在秀丽而古老的斯诺文尼亚小镇--普图伊。

1

Eden izmed namenov projekta Global Sustainable Youth je tudi ogled primerov dobrih praks s področja trajnostnega razvoja. Tem dejavnostim je bil namenjen predvsem študijski obisk v Sloveniji. Precej primerov dobrih praks smo videli tudi v sklopu evelvacijskega srečanja na Malti. Na seminarju v Kambodži smo si na ekskurzijah ogledali predvsem varovanje narave oz. naravnih parkov, na Kitajskem pa je bil poudarek na ogledih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. 

Reverzna osmoza je sodobna in hkrati najučinkovitejša tehnologija filtriranja vode, ki zagotavlja svežo, izvirsko čisto vodo po najvišjih standardih kvalitete pitne vode! Postopek filtriranja vode z reverzno osmozo temelji na filtraciji vode skozi izredno majhne pore tankofilmske kompozitne membrane (TCF). Pore tankofilmske kompozitne membrane premera 1 nanometra omogočajo prehod samo izredno majhnim molekulam vode.

Evalvacijski sestanek

Konec meseca avgusta 2012 smo izvedli evelavcijsko srečanje na Malti. Namen srečanja je bil ocenit celoten projekt, pripraviti izhodišča za nadaljna sodelovanja in se spoznati s tematiko trajnostnega razvoja na Malti.

Strategija razvoja Slovenije je zasnovana na trajnostnem razvoju (TR) kot osrednji perspektivi, ki vključuje gospodarsko vitalnost, pravičnost, socialno kohezijo, varstvo okolja in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri. Za uresničevanje trajnostnega razvoja bo Slovenija zagotavljala svojim državljanom telesno, duševno, socialno, kulturno in gospodarsko blaginjo z odgovornostjo do prihodnjih generacij in njihovega naravnega in družbenega okolja.

Slovenija sprejema trajnostni razvoj kot »razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da bodo tudi te lahko  zadovoljevale svoje potrebe« (Brundlandova komisija, 1987).

Slovenija je v sklopu Službe vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe, leta 2003, ustanovila Svet za trajnostni razvoj. Svet za trajnostni razvoj je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje trajnostnega razvoja kot skladnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi se zmanjšale možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Svet je namenjen vzpostavljanju dialoga Vlade Republike Slovenije s predstavniki civilne družbe in gospodarstva o pomembnih vprašanjih trajnostnega razvoja.

China’s importance as both a supplier and consumer of electronic goods and equipment (or eproducts) has grown at an unprecedented pace over the course of the past decade. Since its entry into the World Trade Organization (WTO) in 2001, China’s e-product manufacturing sector has entirely reoriented itself from an industry driven primarily by domestic markets, to a fundamentally export-driven sector and the world’s most important supplier of many, if not most, major eproducts on the market today.

Stran 1 od 3