• Slovene
 • English (UK)

EnergyHub

TEKNOLOHIKAL NA INNOVATION HUB PARA SA ENERHIYA AT PANGKALIKASAN NA TEKNOLOHIYA AT SUSTAINABLE NA PAG-UNLAD.

energy hub logoANG “TEKNOLOHIKAL NA INNOVATION HUB PARA SA ENERHIYA AT PANGKALIKASAN NA TEKNOLOHIYA AT SUSTAINABLE NA PAG-UNLAD – ENERGYHUB”("Technological innovation hub for environmental and energy technologies and sustainable development - EnergyHub" ) AY ISANG KASUNDUAN O CONSORTIUM NA ISINUSULONG ANG MAS MABISA, MAHUSAY, AT MATIPID NA PAGGAMIT NG ENERHIYA; NAGPAPAKILALA NG MGA BAGONG PAGKUKUNAN NG ENERHIYA, AT NAGHAHANAP NG PARAAN UPANG MABAWASAN ANG NEGATIBONG EPEKTO SA KALIKASAN NG PAGHANGO NG ENERHIYA. KASAMA ANG AMING MGA KATUWANG, NAIS NAMING BUMUO NG MGA PAKIKIPAGTULUNGAN NA

MAKAPAGDUDULOT NG MAS MALINIS AT MABISANG ENERHIYA AT MAKAPAGBABAWAS NG EMISSIONS.

MGA LAYUNIN NG KASUNDUAN

 • PALAKASIN ANG KOOPERASYON SA PAGITAN NG MGA NAGPAPATAKBO NG EKONOMIYA AT NG MGA INSTITUSYONG AKADEMIKO UPANG MAIBAHAGI ANG MGA SALIKSIK O RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK (R&D) SA EKONOMIYA;
 • ISULONG ANG PAGGAWA NG MGA MAS MAKABAGO AT MABISANG TEKNOLOHIYA AT PRODUKTO NA MAS MABABA ANG NEGATIBONG EPEKTO SA KALIKASAN, MAS MABISA ANG PAGGAMIT SA ENERHIYA AT LIKAS-YAMAN, MAS MAAYOS NA BASURA O WASTE PRODUCTS;
 • IPAALAM SA MGA TARGET NA GRUPO ANG MGA BAGONG KAALAMAN SA AGHAM AT TEKNOLOHIYA; MGA TEKNIKAL NA SOLUSYON AT OPORTUNIDAD; PAGSULONG SA KAHUSAYAN (PAGBIBIGAY NG MANAGEMENT, METHODOLOGICAL, PROGRAMMING, TECHNICAL-TECHNOLOGICAL, ORGANIZATIONAL INVENTIONS AT INNOVATIONS);
 • ANG PAGGAMIT AT PAGPAPAHUSAY NG MGA BAGONG TEKNOLOHIYA PARA SA PAGGAMIT NG ALTERNATIBONG ENERHIYA AT KOMERSIYALISASYON NG MGA RESULTA NG MGA PAGSASALIKLIK;
 • IKALAT ANG KAALAMAN SA TARGET NA AUDIENCE TUNGKOL SA MABISANG PAGGAMIT NG ENERHIYA AT IBA PANG ALTERNATIBONG PAGKUKUNAN NG ENERHIYA AT IBA PANG USAPING PANGKALIKASAN;
 • TIYAKING MAAYOS ANG KOORDINASYON NG LAHAT NG KATUWANG UPANG MAIWASAN ANG PAG-UULIT NG MGA GAWAIN UPANG MAABOT ANG MGA TUNGUHIN AT TARGET NA RESULTA NG PROYEKTO;

MGA GAWAIN NG KASUNDUAN

 • PAGTATALA NG MGA MIYEMBRO
 • PAGKAKALAT NG IMPORMASYON, INTEGRASYON AT ORGANISASYON NG MGA PAGPUPULONG
 • KOMSULATASYON, TULONG NA TEKNIKALconsultancy, technical assistance
 • KATUWANG AT PROTEKSYON NG INDUSTRIYAL NA ARI-ARIAN
 • ORGANISASYON NG PERA
 • PAGSASANAY AT EDUKASYON SA LARANGAN NG INNOVATION

MGA TARGET NA GRUPO

SECTOR PANG-EKONOMIYA (ENTREPRENEURS, MICRO-ENTERPRISES, SMES AT LARGE ENTERPRISES): PRESENTASYON AT PAGTUTURO NG PINAKABAGONG TEKNOLOHIYA AT KAALAMAN SA LEHISLATURA, TULONG UPANG MAABOT NILA ANG KANILANG MGA TUNGUHIN PARA SA KANILANG NEGOSYO, TULONG SA PAGBUO NG MGA BAGONG CHANNEL AT MERKADO PARA SA KANLANG MGA NEGOSYO, AT OPORTUNIDAD PARA GUMAWA NG BAGONG SALIKSIK O R&D NA SAKOP NG KASUNDUAN;
MABABA AT MATAAS NA PAARALAN: WORKSHOPS NG ANIMATION, PAMUBLIKONG PRESENTASYON, MGA LATHALAIN UPANG BUKSAN ANG KAMALAYAN NG KABATAAN SA LARANGAN NG ENERGY EFFICIENCY AT KALIKASAN AT AKTIBONG PAKIKILAHOK;
INNOVATORS: TULONG SA MGA INDIBIDUWAL NA AKTIBO SA PAGSASALIKSIK O R&D UPANG MAPAYABONG ANG INTRODUKSYON(?) AT ANG PAGSALIN NG MGA IDEA AT SOLUSYON SA MISMONG INDUSTRIYA;
MGA INDIBIDUWAL: PAMPUBLIKONG PRESENTASYON AT INDIBIDUWAL NA PAGKONSULTA PARA SA MGA INDIBIDUWAL O MALILIIT NA GRUPO NA KULANG ANG AKSES SA PINAKABAGONG TEKNOLOHIYA, PRODUKTO, AT DATOS UKOL SA KAUGNAY NA LEGISLATIVE PROCEDURE;
PAMPUBLIKONG MGA INSTITUSYON NG EDUKASYON AT PAGSASALIKLIK: ISULONG ANG HIGIT NA KOOPERASYON AT PAGPAPAUNLAD NG DALOY NG KAALAMAN SA PAMAMAGITAN NG PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA INSTITUSYON SA PAGHAHANDA AT ADVISORY SERVICES SA PAGBUO NG BAGONG MGA PRODUKTO, PAGSULONG NG KANILANG UGNAYAN SA EKONOMIYA AT KALAKIP NA IMPLEMENTASYON NG MGA AKTIBIDAD KAUGNAY NG SALIKSIK;
BATAYANG MGA ORGANISASYON NA KUMIKILOS SA PAGPAPATUPAD NG MGA AKTIBIDAD SA LOOB NA NG MARAMING MGA TAON NA ITINUTURING NA KABAKAS NG KASUNDUAN:

TECES

ANG TECES, TECHNOLOGY CENTRE FOR ELECTRICAL MACHINES AY NAKATUTOK SA PAGSASALIKSIK (R&D) AT PAGSUSULONG NG MAKABAGONG MGA PRODUKTO TULAD NG: MGA BAGONG KONSEPTO PARA SA ELECTRIC MOTORS AT ELECTRIC DRIVES, DRIVE SYSTEMS NA ANGKOP SA INSTALLATION NG HYBRID-ELECTRIC AT ELECTRIC NA SASAKYAN, CONVERTER NG POWER ELECTRONICS AT KAUGNAY NA MGA SOLAR CELL KITS, PLANTA NG ENERHIYANG MULA SA HANGIN AT TUBIG, ATBP.

TUMATAYO RIN ANG TECES BILANG TAGAPAG-UGNAY NG MGA NEGOSYO AT NG AKADEMYA AT SEKTOR NG PAGSASALIKSIK SA SLOVENIA BILANG TAGAPAMAHALA NG MGA MAGKAUGNAY NA PROYEKTO. DAGDAG PA RITO, MAYROON DING SARILI NITONG R&D INFRASTRUCTURE AT KADALUBHASAAN ANG TECES UPANG MAKAPAGBIGAY NG SUPORTA SA MGA INTERESADONG GRUPONG BUMUBUO NG KANILANG MGA PRODUKTO.

More: http://www.teces.si

ZRS BISTRA PTUJ

ANG ZRS BISTRA PTUJ AY ISANG SENTRO NG TEKNOLOHIYA NA NAGBIBIGAY NG ISANG LUPON NG TAGAPAGSALIKSIK SA REHIYON NG LOWER DRAVA AT NAGSUSULONG NG PAGPAPAUNLAD NG LOKAL NA KOMUNIDAD AT MGA NEGOSYO. MISYON NAMING MAGBIGAY SA SMES NG AKSES SA KAALAMAN, BAGONG TEKNOLOHIYA, RESULTA NG MGA SALIKSIK AT IBA PANG SERBISYO. ANG MALAPIT NA KOOPERASYON SA MGA TAGAPAGSALIKSIK MULA SA MGA PROPESOR SA UNIBERSIDAD AT MGA DEVELOPER SA MGA GRUPO NG TAGAPAGSALIKSIK NG MGA KUMPANYA AY NAKATUON SA R&D AT INDUSTRIYAL NA PROYEKTO SA LARANGAN NG
TEKNOLOHIYANG PANGKALIKASAN. ANG MGA AKTIBIDAD NG R&D AY NAKATUON SA RENEWABLE AT ALTERNATIBONG PAGKUKUNAN NG ENERJIYA UPANG MAITAGUYOD ANG AUTONOMY NG REHIYON AT MAKAPAGBAWAS NG CO2 EMISSIONS.

More: http://www.bistra.si

DRUŠTVO ZA EKOLOŠKE IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI ZOJA

ANG ASSOCIATION FOR ECOLOGICAL AND LEISURE ACTIVITIES ZOJA AY ISANG ORGANISASYONG DI-PAMPAMAHALAAN O NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION NA ITINATAG NOONG 2005. ANG MGA GAWAIN NG ASOSASYON AY NAKATUON SA LARANGAN NG KALIKASAN, ANG ATING RELASYON DITO AT SA SUSTAINABLE NA PAG-UNLAD NITO. NAGPAPATUPAD KAMI NG IBA-IBANG GAWAIN. ISA SA MGA ITO ANG PAG-UUGNAY SA KALIKASAN (E.G. CLEANING ACTIONS AT PAGPAPATUPAD NG MGA PROYEKTO NA NANGANGAILANGAN NG KAALAMANG TEKNIKAL). ITO ANG MGA PANGUNAHING PROYEKTO SA SEKTOR NG ENERHIYA NA NAKATUTOK SA ENERGY EFFICIENCY AT RENEWABLE ENERGY RESOURCES. KABILANG SA AMING MGA GAWAIN ANG KAALAMAN, EDUKASYON, KONSULTASYON, PAGGAWA SA LABAS NG MGA PAG-AARAL, PAG-ORGANISA NG MGA PAMPUBLIKONG PRESENTASYON.

More: http://www.trajnostnirazvoj.si

RTC ZAVOD ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO MARIBOR

KUMIKILOS ANG RTC INSTITUTE FOR AUTOMOTIVE MARIBOR SA LARANGAN NG R&D PARA SA INDUSTIRYANG OTOMOTIB ATBP. DI-PANGKALAKAL O NON-PROFIT ANG INSTITUSYONG ITO. MAY MAHUSAY NA SANGGUNIAN ANG INSTITUSYONG ITO. KAMAKAILAN, TINUTUKAN NG INSTITUSYON ANG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA SA KONSTRUKSYON NG MGA BAGONG URI NG BUS SA PAGLALAYONG BAWASAN ANG POLUSYON AT MAAYOS NA PAGGAMIT NG ENERHIYA SA TRANSPORTASYON. SA MALALAKING PROYEKTO NG RTC, NAGSUSULONG DIN SILA NG MAKABAGONG GAWAIN SA KANILANG LARANGAN NA NAGAGAMIT NG KANILANG MGA KATUWANG NA ORGANISASYON. NGUNIT ANG PANGUNAHING TUNGUHIN NG RTC AY ANG PAG-UUGNAY NG KAALAMAN SA PRAKTIKA KAYA’T MAHIGPIT ITONG NAKIKIPAG-UGNAYAN SA UNIVERSITY OF MARIBOR ATBPANG MGA INSTITUSYON.

More: http://www.rtc.si

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

ANG CHAMBER OF CRAFT AND SMALL BUSINESS OF SLOVENIA AY ISANG SENTRAL NA INSTITUSYON NG KAALAMAN, PAGSASANAY, AT ADVISORY SERVICES PARA SA MGA MANGGAGAWA AT MALILIIT NA ENTREPRENEURS. ANG PINAKAMAHALANANG GAWAIN NG CHAMBER OF CRAFT AND SMALL BUSINESS OF SLOVENIA AY KONSOLTASYON SA ENTREPRENEURSHIP, PAGTATALA NG MGA MANGGAGAWA AT ENTREPRENEURS, PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON SA MGA MIYEMBRO SA IBA-IBANG PARAAN KABILANG NA RIN ANG MGA MAGASIN NA “PODJETNIK” AT “OBRTNIK”. NAGBIBIGAY DIN SILA NG REGULAR NA PAGSASANAY PARA SA MGA MIYEMBRO, IBANG KONSULTASYON AT INTEGRASYON NG EKONOMIYA AT AGHAM. ITO AY PARTIKULAR NA GAWAIN NG COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY. NAKIKIPAG-UGNAYAN DIN SILA SA IBANG INSTITUSYON SA LOOB AT LABAS NG BANSA, LALO NA SA LOOB NG FRAMEWORK NG EU. PINANGANGALAGAAN NITO ANG MGA BATAS SA LARANGAN NG KALIGTASAN, EKOLOHIYA, AT ENERGETICS.

More: http://www.ozs.si