• Slovene
  • English (UK)
Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA je v letu 2007 izvedlo projekt z naslovom 'Vzpodbujanje odjema električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije v MO Ptuj'.

Namenov projekta je bilo več. Eden glavnih je bil informirati porabnike električne energije o možnostih nakupa in porabe električne energije, ki je pridobljena iz obnovljivih virov energije (OVE). Prav tako je bil namen projekta, da se čim več uporabnikov seznami s problematiko energetske oskrbe in njenega vpliva na okolje.

energetska-izkaznicaEnergetska izkaznica stavbe podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije. Osnovni namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oziroma najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti, posredno o pričakovani višini stroška za energijo in o morebitnih naložbah, potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej. Energetska izkaznica stavbe ni nagrada, temveč spričevalo o kakovosti in toplotnih lastnostih stavbe. Pridobi jo lahko vsaka stavba.