• Slovene
  • English (UK)

Eden izmed namenov projekta Global Sustainable Youth je tudi ogled primerov dobrih praks s področja trajnostnega razvoja. Tem dejavnostim je bil namenjen predvsem študijski obisk v Sloveniji. Precej primerov dobrih praks smo videli tudi v sklopu evelvacijskega srečanja na Malti. Na seminarju v Kambodži smo si na ekskurzijah ogledali predvsem varovanje narave oz. naravnih parkov, na Kitajskem pa je bil poudarek na ogledih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. 

Reverzna osmoza je sodobna in hkrati najučinkovitejša tehnologija filtriranja vode, ki zagotavlja svežo, izvirsko čisto vodo po najvišjih standardih kvalitete pitne vode! Postopek filtriranja vode z reverzno osmozo temelji na filtraciji vode skozi izredno majhne pore tankofilmske kompozitne membrane (TCF). Pore tankofilmske kompozitne membrane premera 1 nanometra omogočajo prehod samo izredno majhnim molekulam vode.

Evalvacijski sestanek

Konec meseca avgusta 2012 smo izvedli evelavcijsko srečanje na Malti. Namen srečanja je bil ocenit celoten projekt, pripraviti izhodišča za nadaljna sodelovanja in se spoznati s tematiko trajnostnega razvoja na Malti.

Strategija razvoja Slovenije je zasnovana na trajnostnem razvoju (TR) kot osrednji perspektivi, ki vključuje gospodarsko vitalnost, pravičnost, socialno kohezijo, varstvo okolja in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri. Za uresničevanje trajnostnega razvoja bo Slovenija zagotavljala svojim državljanom telesno, duševno, socialno, kulturno in gospodarsko blaginjo z odgovornostjo do prihodnjih generacij in njihovega naravnega in družbenega okolja.

Slovenija sprejema trajnostni razvoj kot »razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da bodo tudi te lahko  zadovoljevale svoje potrebe« (Brundlandova komisija, 1987).

Slovenija je v sklopu Službe vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe, leta 2003, ustanovila Svet za trajnostni razvoj. Svet za trajnostni razvoj je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje trajnostnega razvoja kot skladnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi se zmanjšale možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Svet je namenjen vzpostavljanju dialoga Vlade Republike Slovenije s predstavniki civilne družbe in gospodarstva o pomembnih vprašanjih trajnostnega razvoja.

China’s importance as both a supplier and consumer of electronic goods and equipment (or eproducts) has grown at an unprecedented pace over the course of the past decade. Since its entry into the World Trade Organization (WTO) in 2001, China’s e-product manufacturing sector has entirely reoriented itself from an industry driven primarily by domestic markets, to a fundamentally export-driven sector and the world’s most important supplier of many, if not most, major eproducts on the market today.

Climate change as a global issue is drawing close attention from the international community. In recent years, frequent extreme weather events such as extreme temperatures, droughts, and floods have negatively impacted the development of all countries. Because of this, actively addressing climate change and promoting low-carbon development are now a common goal across countries and a new development trend in the world.

Education, demography, employment, and technology are important factors that shape  the upcoming aging industrial society. For the next decade, it will be a real challenge  to supply the labor market with sufficient workers with the appropriate skills as the  labor force shifts from a 6.4 million surplus between 1995 and 2005 to a 2.1 million  shortage between 2005 and 2015. Although the labor force can be expanded to include  less traditional workers, such solutions will always have a limited impact. For example,  increasing the number of women in the labor force may lead to a lower birth rate or will  necessitate extending nursery services that will absorb a part of the labor force.