• Slovene
  • English (UK)

energetska-izkaznicaEnergetska izkaznica stavbe podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije. Osnovni namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oziroma najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti, posredno o pričakovani višini stroška za energijo in o morebitnih naložbah, potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej. Energetska izkaznica stavbe ni nagrada, temveč spričevalo o kakovosti in toplotnih lastnostih stavbe. Pridobi jo lahko vsaka stavba.

 

image010

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA se je aprila 2008 prijavilo na razpis programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Rezultat uspešne prijave je projekt 'Trajnostna energija v šolah', ki ga društvo izvaja v sodelovanju s tremi partnerji. To so podjetje Elektro Ljubljana d.d., društvo Povod in Lokalna energetska agencija za Pomurje

Stran 5 od 5