• Slovene
  • English (UK)

V mesecu aprilu 2012 smo izvedli mladinsko izmenjavo, ki se je je udeležilo 30 mladih in mladinskih delavcev.  S to aktivnostjo smo nadaljevali začeto delo iz Kambodže. Izvedli smo jo v mestu Nanjing in njegovi okolici. Med mladinsko izmenjavo smo izvedli več delavnic, strokovnih ekskurzij in  javnih predstavitev za različne ciljne skupine. Nekaj slik in povzetkov iz omenjenih aktivnosti, si lahko pogledate v prispevku na tej povezavi.

Velik poudarek mladinske izmenjave je bil na kulturni raznolikosti in na socialnem delu trajnostnega razvoja. Ob vsem tem pa smo so si ogledali tudi objekte s področja trajnostne energije. To sta bila energetsko varčen objekt in objekt, ki izrablja geotermalno energijo. Pri tem objektu je bilo moč videti kombinacijo izrabe geotermalne energije v različne gospodarske namene. Del termalne energije se namreč uporablja za potrebe termalnih toplic.

Projekt in tematiko trajnostnega razvoja smo predstavili tudi dijakom Nanjing College-a in študentom nanjinske univerze. Med drugim smo obiskali tudi organizacijski komite Mladinske olimpijade, ki jo bo leta 2014 gostilo mesto Nanjing. Izvedli smo tudi predstavitev tradicionalne kitajske poroke, ki je med ljudmi in lokalnimi mediji vzbudila precej zanimanja.

Mladinski olimpijski center

V mesecu novembru 2011 smo izvedli seminar v Kambodži. Nastanjeni smo bili v bižini mesta Sihanoukvile, ki se nahaja na jugu države. Že sama pot do mesta nas je vodila skozi naravna parka Peam Krasaop Wildlife Sanctuary in Boutum Sakor National Park. V času seminarja pa smo obiskali še druge parke oz. njihove dele (Ream Nationa Park, Phnum Bokor Nationa Park).


predstavitev trajnostnega razvoja

Seminarja se je udeležilo 18 predstavnikov iz vseh partnerskih organizacij. Namen seminarja je bil seznaniti vse udeležencev s samim projektom, njegovo vsebino, cilji in aktivnostimi. Predstavljena jim je bila tematika trajnostnega razvoja in globalne okoljske spremembe. Seminar je potekal v obliki predavnj, interaktivnih delavnic, strokovnih ekskurzij in javne predstavitve oz. javne debate.

delavnica na prostem

delavnica

textileTekstilni izdelki so trenutno najhitreje rastoči odpadki v EU (5-10 % vpliva na okolje prihaja iz tekstilne industrije) in se bodo po napovedih še povečevali.
Prednosti zmanjšanja tekstilnih odpadkov se bodo pokazale predvsem v:

  • zmanjšani potrebi po večanju odlagališč;
  • zmanjšanju onesnaževanja, saj se za obdelavo tekstila uporabljajo različne kemikalije.
  • varčevanju z energijo.

Na splošno lahko tekstilni odpadni material delimo na dve skupini, in sicer:

  • tekstilni odpadni material pred uporabo; ta del zajema ostanke in odpad pri proizvodnji ploskih tekstilij, vlaken in prej; velik del teh tekstilnih ostankov po svetu reciklirajo v sekundarne surovine za avtomobilsko, pohištveno, papirno in ostalo industrijo
  • tekstilni odpadni material po uporabi sestavljajo vse vrste oblačil in tekstilni gospodinjski artikli; te artikle zbirajo dobrodelne ustanove, običajno pa jih zavržemo na mestna smetišča

V Sloveniji poteka projekt Tovarna dela - Tekstil, katerega osnovna ideja je vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja rabljenih oblačil, odprtje obrata, kjer se bo zbran tekstil ločeval, opral in popravil ter odprtje trgovine z rabljenimi oblačili v Ljubljani. Projekt gradi na konceptih socialne vključenosti, okoljevarstva in prostovoljstva ter povezuje nevladne organizacije, regionalne institucije ter zasebni sektor.

V mesecu septembru in oktobru bodo potekale akcije zbiranja odpadnega tekstila ne večih lokacijah na terenu. Razpored terminov je možno videti na tej povezavi.

eacea-logo2V začetku oktobra 2011 je društvo ZOJA podpisalo pogodbo za projekt 'Global Sustainable Youth'. Projekt smo začeli s 1. novembrom 2011 in je trajal do 30. oktobra 2012.

V projekt je bilo vključenih šest partnerjev. Zraven vodilnega partnerja, društva ZOJA, pri projektu sodelujejo še parterji iz Malte, Turčije, Kitajske, Kambodže in Filipinov.

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA  

je med mesecema aprilom in julijem 2006 izvajalo projekt z naslovom 'Informiranje prebivalstva o možnih prihrankih toplotne energije'. 

Namen projekta je bil ozaveščanje uporabnikov o učinkovitejši porabi toplotne energije in informirati jih o možnostih uvedbe individualnih meritev porabe toplotne energije. V projektu so bile predstavljene prednosti in način takšnega načina obračuna, možne tehnološke rešitve in predvideni investicijski stroški.

Cilj projekta je bil povečati število odjemalcev, ki bi se odločili za individualno merjenje toplotne energije. V času izvajanja projekta je bilo na področju Ptuja takšnih odjemalcev med 30 in 40%. S povečanjem njihovega števila se predvideva zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem znižanje emisij toplogrednih plinov v ozračje. Te dejavnosti so v sklopu izvajanj določil Kjotskega protokola o zmanjšanem izpusti toplogrednih plinov v ozračje. Predvideno je, da bi se poraba in posledično s tem tudi emisije toplogrednih plinov, predvsem CO2, v naslednjih treh letih zmanjšale za 15%.

TEHNOLOŠKO INOVACIJSKO VOZLIŠČE ZA OKOLJSKE IN ENERGETSKE TEHNOLOGIJE TER TRAJNOSTNI RAZVOJ

»Tehnološko inovacijsko vozlišče za okoljske in energetske tehnologije ter trajnostni razvoj - EnergyHub« je konzorcij, ki skuša s svojim delovanjem učinkovito vplivati na učinkovitejšo rabo energije, uvajanje novih energetskih virov in zmanjševanje vpliva na okolje. S podjetji želimo zgraditi strateško partnerstvo za generiranje čiste energije, zmanjševanje emisij in energetske učinkovitosti.

 energy hub - logo

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA je v letu 2007 izvedlo projekt z naslovom 'Vzpodbujanje odjema električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije v MO Ptuj'.

Namenov projekta je bilo več. Eden glavnih je bil informirati porabnike električne energije o možnostih nakupa in porabe električne energije, ki je pridobljena iz obnovljivih virov energije (OVE). Prav tako je bil namen projekta, da se čim več uporabnikov seznami s problematiko energetske oskrbe in njenega vpliva na okolje.