• Slovene
 • English (UK)

Reference društva ZOJA

 1. Informiranje prebivalstva o možnih prihrankih toplotne energije, apr.-jun. 2006; izdelava brošure in plakatov ter organizacija javne prireditve
 2. Možnosti uporabe stikalne in avtomatizacijske tehnike za aplikacije učinkovite rabe energije, okt. 2006 – jun. 2007; priprava strokovnih podlog za izdajo brošure
 3. Energy Intelligent Europe, Establishing of Local Energy Agencies; 2007; koordinacijske dejavnosti ob vzpostavljanju agencije
 4. Vzpodbujanje odjema električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije – v MO Ptuj, apr. – okt. 2007; izdaja brošure in informiranje javnosti
 5. Energetski pregled Kolektor LIV; dec. 2007-maj 2008
 6. Energetsko učinkovita lastna raba kotlovnice; jan. - apr. 2008; strokovno svetovanje
 7. Energetski pregled poslovnega objekta na Dolenjski cesti 242c; 2009
 8. Energetski pregled športnega centra Konex; 2009
 9. Trajnostna energija v šolah; jun. 2008 – sep. 2009; izvajanje izobraževanja, izdaja brošur, organiziranje javnih prireditev in ekskurzij, strokovno svetovanje, uvajanje energetskega knjigovodstva, …
 10. Vzpostavitev internetnega portala www.trajnostnirazvoj.si; 2008
 11. Energetska izkaznica za zgradbe – trajnostna energija; jan. 2009 – dec. 2009; izdelava brošure, priprava javnih prireditev, informiranje javnosti
 12. Hot Stuff – Chill Out; 2009-2010; mednarodno sodelovanje srednjih šol z vsega sveta, kjer se izmenjujejo mnenja in primeri dobrih praks s področja varovanja okolja
 13. Tehnološko inovacijsko vozlišče za okoljske in energetske tehnologije ter trajnostni razvoj – EnergyHub; partnerji v projektu, člani konzorcija; 2009