• Slovene
  • English (UK)

Delovanje društva ZOJA

zojaDelovanje društva je javno. Društvo ima štampiljko, ki je okrogle oblike s premerom 30 mm, na sredini štampiljke pa je napis ZOJA. Ob robu je napis: Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti. Ime Zoja je grškega izvora. Razlaga prihaja ga iz grške besede zoe, ki pomeni  življenje. Znak društva je v obliki treh krogov, modre, zelene in rumene barve. Osnovo za znak društva predstavlja lik triquetra.

zoja_2Triquetra je tridelni starodavni simbol sestavljen iz treh spojenih okroglih delov. Navadno se je uporabljal za predstavitev ljudi ali zamisli treh. Znan je tudi pod imeni 'trojni vozel' ali 'Keltski trikotnik'. Simbol se je v različnih izvedenkah uporabljal v keltski kulturi in poganstvu, najdemo pa ga tudi v krščanstvu. Njegovi pomeni so različni, med drugim pomenijo tudi tri sile narave: zemljo, zrak in vodo. Te pomene smo prevzeli tudi v društvu, kjer zeleni krog predstavlja zemljo oz. rastline in vso zelenje na njej, modra barva pomeni vodo, rumena pa zrak oz. sonce.