• Slovene
  • English (UK)

Društvo ZOJA

image001Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2005. Dejavnosti društva so usmerjene na področje okolja, našega sobivanja z njim in njegovega trajnostnega razvoja. Izvajamo različne vrste aktivnosti. Od takšnih, ki pomenijo druženje v naravi, kot so npr. čistilne akcije, do izvajanja projektov, ki potrebujejo določeno tehnično predznanje.

Gre predvsem za projekte iz energetike s fokusom na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije. Zraven tega pa izvajamo ali sodelujemo pri drugih okoljskih projektih in aktivnvostih, ki se nanašajo tudi na preostala dva stebra trajnostnega razvoja.

Naši projekti obsegajo dejavnosti informiranja, ozaveščanja, izobraževanja, svetovanja, izdelave študij in energetskih pregledov ter prirejanja javnih predstavitev. Delujemo na nacionalni ravni, sodelujemo pa tudi v mednarodnih projektih.