• Slovene
  • English (UK)

69926160 10221079609526903 1265246624657965056 nMed 4. In 8. Septembrom 2019 smo v društvu ZOJA izvedli konferenco na temo izmenjave izkušenj in izboljšanja projektnega vodenja. Bila je del projekta Experience Exchange in Youth Work. V projekt je bilo vključenih 12 projektnih partnerjev, sam projekt pa je imel več faz in aktivnosti.

Projekt je bil sofinanciran s strani programa Erasmus+ in slovenske Nacionalne agencije MOVIT. 

Med 16. in 25. marcem 2014 je v Armeniji potekal tečaj usposabljanja na temo »Motivacija«. Udeležilo se ga je 20 udeležencev iz 11-ih držav.

slika 1

  slika 2 

EceV tednu od 10. do 17. februarja 2014 je v bližini mesta Aghveran, v Armeniji, potekalo evalvacijsko srečanje. Udeležilo se ga je preko dvajset udeležencev iz prav toliko držav.

Evropski teden zmanjevanja odpadkovMed 16. in 24. novembrom 2013 bo potekal že peti ‘Evropski teden zmanjševanja odpadkov’. Širši cilji tedna so dvigovanje zavesti o možnih načinih zmanjšanja odpadkov in vzpodbujati spremembe v vsakdanjem obnašanju in navadah z namenom zmanjšanja odpadkov, pridelanih po Evropi. 

V času od 14. od 20. oktobra 2013 smo se udeležili iziobraževanja 'Coach 2 Coach' na Nizozemskem. Udeležilo se ga je 26 udeležencev iz 16 držav.

Kot že ime pove, je osnovni namen energetskega menedžmenta upravljanje z energijo, ki v končnem cilju privede do zmanjšanja njene porabe. Uvajanje in izvedba energetskega menedžmeta je celovit proces. Začne se z zavedanjem, da je potreben in se zanj tudi odločimo. Tudi če najamemo zunenjega izvajalca, je potrebno pri sebi (v občini, zgradbi …) določiti osebo, ki bo zanj ogovorna in bo poročala nadrejenim (županu, ravnatelju …). Poleg tega se v pripravljalni fazi ugotovijo stavbe in porabniki, ki bodo vključeni v energetski menedžment, priskrbi in pregleda se obstoječa dokumentacija ter določi merilna mesta.

Javna razsvetljava prispeva k podobi mesta tako v nočnem kot v dnevnem času in ima velik pomen s stališča:
  • osebne varnosti
  • prometne varnosti
  • varnosti premoženja
  • ustvarjanju celostne nočne podobe mesta

Delavnica je potekala v okviru Evropskega tedna trajnostne energije. Izvedli smo jo v ponedeljek, 11. aprila 2011, v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Po evropski direktivi o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah morajo države članice v javnem sektorju doseči nadpovprečne prihranke energije. V akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost, ki ga je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor, je predvideno, da se bo poraba v javnem sektorju do leta 2016 zmanjšala za 19 odstotkov, država pa bi na ta račun prihranila najmanj 22 milijonov evrov.

Stran 1 od 2