• Slovene
  • English (UK)

Multi-preneurship

group photoOb koncu junija in v začetku julija 2016 je v Kampu Menina potekala mladinska izmenjava v sklopu projekta 'Multi-preneurship'. Pred tem smo prvi vikend junija izvedli predhodni načrtovalni obisk, ali tako imenovani APV. 

 

Glavni, dolgoročni cilj projekta je zmanjašanje brezposelnosti mladih in povečanje njihovega zanimanja in aktivnega udejstvovanja v podjetništvu ter v procesu zaposlovanja. S tem nameravamo posledično vplivali tudi na manjšo brezposelnost mladih in njihovo večjo socialno vključenost. Prav tako je eden izmed ciljev projekta prenesti znanje na mladinske delavce, ki lahko to znanje dalje prenašajo na mlade v njihovih organizacijah.
Eden izmed pomembnih ciljev, ki smo si ga zadali je tudi uveljavitev Youthpassa kot dokumenta, ki mladim omogoča boljšo dostopnost do delovnih mest. V ta namen smo k projektu povabili strokovnjake iz Zavoda RS za zaposlovanje.
V projektu je sodelovalo osem partnerskih organizacij. Štiri iz programskih in štiri iz partnerskih držav.
Brezposelnosti mladih je v vseh državah visoka in predstavlja pereč problem. Na mladinski izmenjavi so predstavniki vseh organizacij najprej predstavili situacijo na področju brezposelnosti, zaposlovanja mladih in vzpodbujanja podjetništva v njihovih državah.

Namen projektov programa Erasmus+ je tudi neformalno izobraževanje mladih in mladinskih delavcev ter pridobivanje novih kompetenc. V ta namen smo v projektu izvajali različne delavnice, ki so sledile predstavitvam posameznih držav.

delavnice2delavnice1 delavnice3

Poseben poudarek je bil na delavnicah za vzpodbujanje kreativnosti, podjetništva ter poslvnih oz. projektnih idej.

Project planning 2 Daniil project planning

 

 

 

 

 

Udeleženci so v večih manjših skupinah, v večih delavnicah pripravljali različne projektne in poslovne ideje. Na koncu so v vsaki skupini bolj poglobljeno pripravili eno izmed njihovih idej in jo predstavili.

BI1 rproject table

Ena izmed delavnic je bila namenjena mednarodnemu povezovanju s forumom Komanda 29. To je mednarodno srečanje mladih, ki poteka v Arkhangelsku, na severu zahodu Rusije. Udeležuje se ga med 400 in 500 mladih. Predvsem iz Rusije in arkhangelske regije. Že drugo leto zapored pa imajo tudi mednarodno sekcijo. Lani so se je udeležili tudi naši člani. Izvedli smo srečanje preko video Skype povezave, izmenjali izkušnje. vsaka izmed skupin pa je pripravila projektno nalogo, ki jo je kasneje predstavila.

Komanda29

Med nameni projekta je bilo tudi vzpodbujanje uveljavljanja pridobljenih kompetenc in s tem posredno tudi Youthpassa. K sodelvanju v projektu smo pritegnili tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Medsebojno smo si izmenjali izkušnje. Zanimivo pri tem je bilo, da ZRSZ ne pozna sistema priznavanja kompetenc pridobljenih v sklopu neformalnega izobraževanja, v programih Erasmus+ in MVA. Tudi zaradi tega smo jih povabili k sodelovanju, saj želimo informacije o pridobljenih kompetencah razširirit na čim večji spekter delžnikov, ki sodelujejo pri procesu zaposlovanja mladih. Po končanem projektu smo za mlade brezposelne izvedli predavanje na to temo in predstavili program Erasmus+ na ZRSZ na Ptuju.

Gabi r ZRSZ 2 

Pomembna komponenta projekta je tudi medkulturni dialog. Pri tem imajo mladi možnost spoznavati kulture in navede drugih držav ter se medsebojno družiti. Kot del predstavitve Slovenije smo udeležence popeljali v Logarsko dolino in na ogled Brinečevega mlina, ko dela lokalnih znamenitosti v bližini kampa.

Logarska dolina Brinečev mlin

Pripravili smo tudi mednarodni večer, kjer so se predstavile vse države udeleženke. Bil je odprte narave in naj so bili povabljeni vsi gosti Kampa Menina.

International evening2International evening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International evening4International evening3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebno zgodbo medkulturnega dialoga pa predstavlja srečanje in sodelovanje predstavnikov iz Armenije in Azerbajdžana. Državi sta sosedi in sta uradno v vojni ter nimata stikov. Prehodi prebivacev med državama niso možni. Na projektu so se udeleženci spoznali, sodelovali v aktivnostih in se sproprijateljili. Vsi, razen ene osebe, so se prvič v življenju srečali z ljudmi iz sosednje države (Armenci z Azerbajdžanci in obratno). S projektom smo prispevali k razbitju večih negativnih mitov, ki jih imajo prebivalci obeh držav glede nasprotne strani.

Del dogajanja na mladinski izmenjavi lahko vidite v naslednjem videu https://www.youtube.com/watch?v=R9UkQqIp6cY

Predstavitve projektnih/poslovnih idej pa lahko vidite v spodnji galeriji

BI3 rBI2 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI5 rBI4 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI7 rBI6 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sofinanciral Movit in je potekal v sklopu programa Erasmus+

Logo erasmus   Logo Movit