• Slovene
  • English (UK)
četrtek, 10 april 2014 10:02

Tečaj usposabljanja »GATES and KEYS – 2014; Motivation«

Med 16. in 25. marcem 2014 je v Armeniji potekal tečaj usposabljanja na temo »Motivacija«. Udeležilo se ga je 20 udeležencev iz 11-ih držav.

slika 1

  slika 2 

V sklopu ciklusa »GATES and KEYS« je predvidenih več projektov, ki bodo temeljili na osebnostnem razvoju. Zato so tudi začeli z MOTIVACIJO. Sodeč po svojih dosedanjih izkušnjah so organizatorji (»National Pool of Trainers« in »International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue) ugotovili, da mladim pri realizaciji določenih ciljev predvsem manjka ustrezna motivacija (in ne primanjkljaj talenta ali raznih spretnosti in sposobnosti). Zato je tečaj bil namenjen razvoju znanja in spretnosti mladinskih delavcev in voditeljev iz EECA in »Program countries«, da bodo le-ti v bodoče lahko bili v podporo mladini pri njihovih prizadevanjih.

Čeprav smo izhajali iz različnih držav oziroma življenjskih okoljih, nas je vse družil enak razlog udeležbe tečaja, tj, motivacija. V nekaj dnevih smo se, prek raznih »name games«, »icebreakers« in »team building« iger, dokaj hitro medsebojno spoznali in zbližali ter delovali čez celotni tečaj kot velika, večinoma zelo dobro usklajena skupina.

 slika 4  slika 3

Medsebojno spoznavanje smo podkrepili s predstavitvijo svojih organizacij na tržnici NVO in svoje države (prek različnih vidikov, kot so to npr. geografske, kulturne, predvsem pa kulinarične posebnosti – slednje so bile pri vseh udeležencih tudi realizirane v obliki tipičnih jedi in pijač) na dvema mednarodnima večeroma. 

 slika 6  slika 5

Pred začetkom dnevnih dejavnosti, smo vsak dan imeli t.i. čas učnih izidov (Learning outcomes session). Čas je bil namenjen lastni analizi spoznanj iz preteklega dneva (kaj si se prejšnji dan naučil in katere sposobnosti izboljšal ali na novo pridobil), ki si jo nato delil z drugimi in obratno. Analize so večinoma slonele na osnovi sedmih glavnih kompetenc:

1. Komuniciranje v maternem jeziku
2. Komuniciranje v tujem jeziku
3. Matematična kompetenca in osnove kompetenc na področju znanosti in tehnologije
4. Digitalna kompetenca
5. Sposobnost izražanja na področju kulture
6. Medosebne, medkulturne in socialne sposobnosti ter državljanske sposobnosti
7. Podjetništvo
8. Učenje učenja (Learning to learn)
Prav tako smo dan končali s t.i. Feedback skupinami, kjer smo razdeljeni v manjše skupine razpravljali in analizirali celotno dogajanje tekom dneva. Po nekaj intezivno skupaj preživetih dnevih, je medsebojno deljenje misli začelo dobivati širše razsežnosti in razmišljanja niso bila več strogo vezana samo na predavanja in vaje.
Prek različnih nalog smo spoznavali sebe, lažje razumevali določena dejanja iz preteklosti, ki so se odražala v sedanjsoti ter naučili dveh, v današnjem hitrem načinu življenju, zelo dobrodošlih meditativnih tehnik. Prva tehnika (»izdihljaj«) je uporabna v vseh možnih primerih, ko se hočeš odtresti vsega slabega... Z drugo tehniko (»gora«) lažje najdeš (zopet) mir in stabilnost v sebi, ko že misliš, da se ti je ves svet podrl in ne vidiš več svetlega izhoda.... Z združitvijo obeh in nadgradnjo v etalon, si pa lahko pomagaš pri raznih odločitvah. Na primer, če imamo tri alternative in ne vemo za katero bi se odločili, lahko v etalon stanju zaznamo katera od teh treh ti je osebno najbližja.

slika 7

slika 8

 

 

 

 

 

 

Motivacijo smo si ogledali z zelo različnih vidikov. Poglabljali smo se v osebna motivacijska vodila in v področje motiviranja drugih ljudi - kako biti motivator za druge v primeru svoje organizacije in v primeru ciljne skupine. Predstavljeno nam je bilo tudi nekaj glavnih ključev za motivacijo. 

Motivacija je bila predstvaljena tudi s psihološkega vidika, kjer so nam predstavili več teorij o njej. Zelo zanimivo pa je bilo predavanje o njeni povezavi z duhovnimi tehnikami. Pri tem je bilo izpostavljeno nekaj življenjskih vprašanj, s katerimi si z odgovori nanje lahko pomagaš pri procesu samozavedanja.
Vsakodnevnemu poglabljanju vase in v druge, razmišljanju o preteklosti, sedanjosti in bodočnosti, predvsem pa procesiranju veliko novih informacij, smo dodali tudi enodnevni ogled glavnega mesta Erevan. Večer smo zaključili z obilno in dobro armensko večerjo, v prijetnem vzdušju, z dosti muzike in plesa.

slika 10slika 9

 

 

 

 

 

 

 

 »Land art« je bilo eno izmed samorefleksijskih orodij v naravi, v katerem smo vsi zelo uživali že zaradi same spremembe lokacije. Ko so se v Sloveniji spopadali z rekordnimi marčevskimi temperaturami, smo mi imeli zimske razmere – že prvi dan tečaja je nekaj snega zapadlo. Na našo srečo je vsak naslednji dan bil vremensko boljši in toplejši, tako da smo z velikim veseljem izpeljali to dejavnost na prostem.

slika 12slika 11

 

 

 

 

 

 

Seznanili smo se tudi z novim »Erasmus+« programom, z vsemi tremi ključnimi ukrepi. Predstavitev nam je prišla prav na koncu tečaja, ko smo imeli nekaj časa za »Open Space on Project development«. Veliko je bilo idej in predlogov za bodoče projekte (tečaje, seminarje, študenstko izmenjavo...), zato so bili izglasovani tisti, ki so dobili največ glasov. Glede na lastni interes oz. svoje organizacije, si se nato združil z ljudmi s podobnimi interesi in začel s pripravami za projektno prijavo. Koliko motivacije je/bo ostalo po tečaju za realizacijo vseh zadanih projektov, bo pa čas pokazal :)slika 13

Zapisala: Maja Plaskan

Več iz te kategorije: « Deeper & Wider – in ICL World