• Slovene
  • English (UK)

EceV tednu od 10. do 17. februarja 2014 je v bližini mesta Aghveran, v Armeniji, potekalo evalvacijsko srečanje. Udeležilo se ga je preko dvajset udeležencev iz prav toliko držav.

Evropski teden zmanjevanja odpadkovMed 16. in 24. novembrom 2013 bo potekal že peti ‘Evropski teden zmanjševanja odpadkov’. Širši cilji tedna so dvigovanje zavesti o možnih načinih zmanjšanja odpadkov in vzpodbujati spremembe v vsakdanjem obnašanju in navadah z namenom zmanjšanja odpadkov, pridelanih po Evropi. 

V času od 14. od 20. oktobra 2013 smo se udeležili iziobraževanja 'Coach 2 Coach' na Nizozemskem. Udeležilo se ga je 26 udeležencev iz 16 držav.

ZOJA je v letu 2013 izvedla projekt Integracija raznolikosti za trajnost. V njem je sodelovalo deset partnerskih organizacij iz Slovenije, Avstrije, Poljske, Malte, Turčije, Gruzije, Armenije, Azerbaijdžana, Moldavije in Ukrajine.

eacea-logo2V začetku oktobra 2011 je društvo ZOJA podpisalo pogodbo za projekt 'Global Sustainable Youth'. Projekt smo začeli s 1. novembrom 2011 in je trajal do 30. oktobra 2012.

V projekt je bilo vključenih šest partnerjev. Zraven vodilnega partnerja, društva ZOJA, pri projektu sodelujejo še parterji iz Malte, Turčije, Kitajske, Kambodže in Filipinov.

TEHNOLOŠKO INOVACIJSKO VOZLIŠČE ZA OKOLJSKE IN ENERGETSKE TEHNOLOGIJE TER TRAJNOSTNI RAZVOJ

»Tehnološko inovacijsko vozlišče za okoljske in energetske tehnologije ter trajnostni razvoj - EnergyHub« je konzorcij, ki skuša s svojim delovanjem učinkovito vplivati na učinkovitejšo rabo energije, uvajanje novih energetskih virov in zmanjševanje vpliva na okolje. S podjetji želimo zgraditi strateško partnerstvo za generiranje čiste energije, zmanjševanje emisij in energetske učinkovitosti.

 energy hub - logo

image010

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA se je aprila 2008 prijavilo na razpis programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Rezultat uspešne prijave je projekt 'Trajnostna energija v šolah', ki ga društvo izvaja v sodelovanju s tremi partnerji. To so podjetje Elektro Ljubljana d.d., društvo Povod in Lokalna energetska agencija za Pomurje

Stran 2 od 2