• Slovene
  • English (UK)

Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo je eden izmed pomembnejših gradnikov energetskega menedžmenta. V splošnem vodenje energetskega knjigovodstva omogoča: 
-­ spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev v stavbah
- spremljanje stroškov za energijo v stavbah
- ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti rabe energije in ugotavljanje vzrokov zanje
- vpogled o ogrevalnih sistemih v stavbah;
- zbiranje ustreznih podatkov na enem mestu
- analizo izvedenih ukrepov
- učinkovit pripomoček in izhodišča za nadaljne ukrepe učinkovite rabe energije
 
 

Energetsko knjigovodstvo je primerno tako za javne kot za zasebne stavbe. Po energetskem zakonu, za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, vlada lahko sprejme letne cilje energetske učinkovitosti. Za omenjene stavbe morajo upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije.

Osnovni princip energetskega knjigovodstva je zajemanje podatkov o vrstah, cenah in količini porabljene energije. To se lahko izvaja ročno ali avtomatsko.

Društvo ZOJA izvaja projekt 'Odprtokodno energetsko knjigovodstvo za MSP'. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.