• Slovene
  • English (UK)

ANG AKAWNTING NG ENERHIYA ANG ISA SA PINAKAMAHALAGANG BAHAGI NG PAMAMAHALA NG ENERHIYA. SA PAMAMAGITAN NG AKAWNTING NG ENERHIYA MAAARING MAGAWA ANG MGA SUMUSUNOD:

  • PAGSUBAYBAY SA PAGGAMIT NG ENERHIYA AT IBA PANG EKOLOHIKAL NA INDIKADOR NG MGA GUSALI;
  • PAGSUBAYBAY SA MGA GASTUSING UKOL SA ENERHIYA SA MGA GUSALI;
  • PAGTUKOY SA MALALAKING KAIBHAN MULA SA MGA PAMANTAYANG HALAGA O AVERAGE VALUES NG PAGGAMIT NG ENERHIYA NG ISANG GUSALI AT PAGTUKOY SA MGA SANHI NG KAIBHAN NA ITO;
  • KAALAMAN TUNGKOL SA MGA SISTEMA NG ENERHIYA NG MGA KUMPANYA AT GUSALI;
  • PAGKALAP NG ANGKOP NA DATOS SA IISANG LUGAR;
  • MABISANG GADGET AT SIMULAIN PARA SA PATULOY NA PAGSUKAT NG MABISANG PAGGAMIT NG ENERHIYA O EFFICIENT ENERGY USE.

Energetsko knjogovodstvo je del energetskega menedžmenta, ki je celovit proces. Ta na dolgi rok zmanjšuje porabo energije in s tem posledično tudi vaše stroške za energijo. Z njim boste dosegli boljši vplogled nad stroški in energijo ter potrebnimi ukrepi in investicijami za izboljšanje energetske učinkovitosti. Več o tem lahko preberete v priloženi priponki

 EnKo

Energetsko knjigovodstvo je eden izmed pomembnejših gradnikov energetskega menedžmenta. V splošnem vodenje energetskega knjigovodstva omogoča: 
-­ spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev v stavbah
- spremljanje stroškov za energijo v stavbah
- ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti rabe energije in ugotavljanje vzrokov zanje
- vpogled o ogrevalnih sistemih v stavbah;
- zbiranje ustreznih podatkov na enem mestu
- analizo izvedenih ukrepov
- učinkovit pripomoček in izhodišča za nadaljne ukrepe učinkovite rabe energije