• Slovene
  • English (UK)

Ang Isla ng Palaui at ang Programang Community-Based Sustainable Tourism Ulat ng Gabriel Lingang ng Bansang Pilipinas

Ivory coast final

Noong disi-otso ng Marso taong 2015, ang Global-preneurship Program ay nagpunta sa bayan ng Sta. Ana. Ito ay isang bayan sa Hilagang bahagi ng Pilipinas. Natuwa ako sa pagmangha ng aking mga kasamahan na galing sa mga bayan ng Slovenia, Vietnam, Ivory Coast, Nepal, China at India.

Pagdating namin sa aming pagtutulyan, sinimulan namin ang aktibidades sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa mga gawain sa susunod na mga araw. Kami din ay nagpakilala sa isat isa at nagbigay ng ulat sa aming mga proyekto sa bawat bansang kintitirikan ng kabuhayan bow. Gumawa din kami ng mga dulaan na nagpapakita ng kultura ng aming pansariling bansa. May mga pagkain at inumin ang hinain mula sa mga bansang kasali.

Kinabukasan, kami ay tumawid ng dagat papunta sa isla ng Palaui. Ang una naming pinatunguhan ay ang omunidad ng Punta Verde. Dito pinakita ang mga residente na kasali sa programang Community-Based Sutainable Tourism. Ninanais ng programang ito ang magbigay ng kakayahan para sa mga mahihirap na tao ng isla na hindi nakapag aral ang kulang ng oportunidad sa kabuhayan. Sa pamamagitan ng turismo, may pagkakataon silang magkaraon ng magandang kabuhayan para umahon sa kahirapan. Pinamalas ng mga kababaihan ng isla ang kanilang kagalingan sa pagluto ng mga sariwang pagkaing dagat. Pinakita din ang lugar kung saan prinoproseso ang masukal na pulo-pukyutan.

Kami naman ay tumuloy sa pagmasid ng isla at pinakita ko ang magagandang tanawin sa Palaui. Ang pinakasikat na destinasyon sa Palaui ay ang Cape Engano kung saan may isang lumang parola na nakatayo dito. Tanaw din dito ang maliit na isla na napapaligiran ng dagat. Kahit na maulan noong panahon na iyon ay ikinalugod ng grupo ang pambihirang kagandahan ng lugar.

Matapos ang Palaui pinakita ko din ang mga negosyong nag-usbong at ang mga maaaring masamang epekto na naidudulot ng asenso sa isang lugar gaya ng polusyon at kahirapan ng ibang sektor ng lipunan.

Nagkaroon din ng diskusyon kasama ang mga kabataan sa lugar kung saan pinamalas nila kanilang pangamba sa pag-unlad ng isang lugar.

Dito naipamalas ang kahalagahan ng social-entrepreneuship. Tinataguyod nito ang idelohiya na dapat sabay sabaw ang asenso upang tunay na bumuti ang lipunan.