• Slovene
  • English (UK)

CSO Energy Clusters TR-SLO

LogoDruštvo ZOJA je s 15. februarjem 2016 začelo izvajati petnajs mesečni projekt 'CSO Energy Clusters TR-SLO'. Projekt poteka v sklopu programa EuropeAid in ga sofinacira Prime Ministry Undersecretariat of Treausury of Turkey, Central Finance& Contract Unit.

Eden glavnih namenov je krepiti zmogljivost nevladnih in ostalih civilno družbnih organizacij na področju energetike. S tem in z njihovo večjo povezanostjo bodo te organizacije lažje sodelovale v procesih odločanja politik in njihovih analiz.prav tako bodo organizacije lažje izvajale svetovanja na področjih energetskih vprašanj. Pomemben vidik projekta predstavlja tudi mreženje nevladnih organizacij, ki jim bo dolgoročno omogočalo več možnosti za njohovo zrajnost in neodvisnost.

Večina projekt bo potekala v Turčiji. Izvajali bomo različne aktivnosti. Od izdajanja strokovnih in promocijskih publikacij, mreženja, izvajanja energetskih pregledov, razvoja aplikacij, do implementacije energetskega menedžmenta.
ZOJA je vodilni partner projekta. Kot projektna partnerja sodelujeta še Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Doğal Yaşam Derneği iz Turčije.

CSD Logos 01 1   CSD Logos 12 1CFCU Logo EN