• Slovene
  • English (UK)

LogoDruštvo ZOJA je s 15. februarjem 2016 začelo izvajati petnajs mesečni projekt 'CSO Energy Clusters TR-SLO'. Projekt poteka v sklopu programa EuropeAid in ga sofinacira Prime Ministry Undersecretariat of Treausury of Turkey, Central Finance& Contract Unit.

Eden glavnih namenov je krepiti zmogljivost nevladnih in ostalih civilno družbnih organizacij na področju energetike. S tem in z njihovo večjo povezanostjo bodo te organizacije lažje sodelovale v procesih odločanja politik in njihovih analiz.prav tako bodo organizacije lažje izvajale svetovanja na področjih energetskih vprašanj. Pomemben vidik projekta predstavlja tudi mreženje nevladnih organizacij, ki jim bo dolgoročno omogočalo več možnosti za njohovo zrajnost in neodvisnost.

V tednu od 12. do 17. aprila smo v sklopu projekta 'CSO Energy Cluster TR-SLO' izvedli študijski obisk v Sloveniji. Poleg članov društva ZOJA in LRF Pomurje, se ga je udeležilo še sedem udeležence iz petih turških organizacij. K aktivnostim projekta pa smo povabili tudi ostale lokalne nevladne organizacije.

20160413 101324 Kopija

20160413 112050 Kopija