• Slovene
  • English (UK)

GB Final Bus and Earth Logo resizedGLOBUS project in project co-funded by EU Programme Erasmus+. It is KA2 action, Capacity building in the field of youth project. The project name GLOBUS comes from the combination of two words, Global and Business. The project in general follows two main aims.

These are:

  • encouraging of the entrepreneurship among young people
  • capacity development of youth organizations and their members

To achieve desired results, we'll carry out several activities and cooperate with different stakeholders. One of the important stakeholders are policy makers in the field of entrepreneurship and employment of young people in each participating countr. With the activities for capacity building for the organization we wish to help youth organizations to become more developed, skilled and more self-sustainable in a way of financial independence.


Logo erasmusThe project Global-preneurship (GP) is a project which brings together seven partners from seven different countries and theree continents. In the project consortium there are project partners from Slovenia, Vietnam, Philippines, China, Nepal, India and Ivory Coast.

V tednu od 12. do 17. aprila smo v sklopu projekta 'CSO Energy Cluster TR-SLO' izvedli študijski obisk v Sloveniji. Poleg članov društva ZOJA in LRF Pomurje, se ga je udeležilo še sedem udeležence iz petih turških organizacij. K aktivnostim projekta pa smo povabili tudi ostale lokalne nevladne organizacije.

20160413 101324 Kopija

20160413 112050 Kopija

LogoDruštvo ZOJA je s 15. februarjem 2016 začelo izvajati petnajs mesečni projekt 'CSO Energy Clusters TR-SLO'. Projekt poteka v sklopu programa EuropeAid in ga sofinacira Prime Ministry Undersecretariat of Treausury of Turkey, Central Finance& Contract Unit.

Eden glavnih namenov je krepiti zmogljivost nevladnih in ostalih civilno družbnih organizacij na področju energetike. S tem in z njihovo večjo povezanostjo bodo te organizacije lažje sodelovale v procesih odločanja politik in njihovih analiz.prav tako bodo organizacije lažje izvajale svetovanja na področjih energetskih vprašanj. Pomemben vidik projekta predstavlja tudi mreženje nevladnih organizacij, ki jim bo dolgoročno omogočalo več možnosti za njohovo zrajnost in neodvisnost.

group photoOb koncu junija in v začetku julija 2016 je v Kampu Menina potekala mladinska izmenjava v sklopu projekta 'Multi-preneurship'. Pred tem smo prvi vikend junija izvedli predhodni načrtovalni obisk, ali tako imenovani APV. 

Energetsko knjogovodstvo je del energetskega menedžmenta, ki je celovit proces. Ta na dolgi rok zmanjšuje porabo energije in s tem posledično tudi vaše stroške za energijo. Z njim boste dosegli boljši vplogled nad stroški in energijo ter potrebnimi ukrepi in investicijami za izboljšanje energetske učinkovitosti. Več o tem lahko preberete v priloženi priponki

 EnKo

Energetsko knjigovodstvo je eden izmed pomembnejših gradnikov energetskega menedžmenta. V splošnem vodenje energetskega knjigovodstva omogoča: 
-­ spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev v stavbah
- spremljanje stroškov za energijo v stavbah
- ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti rabe energije in ugotavljanje vzrokov zanje
- vpogled o ogrevalnih sistemih v stavbah;
- zbiranje ustreznih podatkov na enem mestu
- analizo izvedenih ukrepov
- učinkovit pripomoček in izhodišča za nadaljne ukrepe učinkovite rabe energije

Med 16. in 25. marcem 2014 je v Armeniji potekal tečaj usposabljanja na temo »Motivacija«. Udeležilo se ga je 20 udeležencev iz 11-ih držav.

slika 1

  slika 2 

Stran 1 od 2