Namen Aplikacije

Aplikacija je namenjena pomoči uporabnikom pri hitrem in enostavnem izračunu prihrankov energije ob izvedenih določenih ukrepi učinkovite rabe energije (URE). Predvideni so naslednji ukrepi:

 • izolacija fasade
 • izolacija tal proti neogrevani kleti oz. stropa v neogrevani kleti
 • izolacija tal na neogrevanem podstrešju
 • izolacija tal proti zemlji
 • izolacije strehe v mansardi
 • zamenjava stavbnega pohištva

Na koncu aplikacije obstajajo tudi dodatne možnosti, ki uporabnikom omogočajo:

 • izračun porabljene energije za ogrevanje ob uporabi solarnih sprejemnikov toplote oz. t.i. sončnih kolektorjev in/ali toplotne črpalke.
 • izračun proizvedene električne energije, proizvedene s fotovoltaičnimi paneli
 • izračun vračilne dobe investicij

Pri izračunih transmisijskih izgub so upoštevani temeraturni primanjkljaji regij, iz katerih prihajajo projektni partnerji.

Navodila

Aplikacija je narejena uporabniku prijazno. Za izračun prihrankov ni potrebnega nobenega tehničnega predznanja računalništva, energetike, ali gradbene fizike. Edino kar potrebujete so mere vašega objekta.

Do končnega izračuna vas vodijo trije koraki.

 • V prvem koraku se določajo oblika, tip in dimenzije vaše hiše Najprej je potrebno izbrati obliko hiše. Prednastavljene so tri oblike. In sicer pravokotna, L oblika hiše in U oblika hiše. Nato je potrebno določiti tip hiše (pritlična, nadstropna, mansardna, podkletena ...). tudi te možnosti so že vse prednastavljene in jih izberete s klikom na peddefiniran tip. Na koncu podate dimenzije objekta, kot je narisano na poenostavljeni shemi
 • V drugem koraku se vam najprej izpišejo izračunane vrednosti dimenzij vaše hiše in potrebna energija za ogrevanje. Nato je potrebno vsnesti spremembe, ki jih želite izvesti na vaši hiši. Dodajanje izolacije ali sprememba stavbnega pohištva.
 • Tretji korak vam ponudi rezultate prihrankov za ukrepe, ki ste jih izbrali. Na koncu vam ponuja tudi možnost izračuna prihrankov, če uporabite sončne kolektorje in/ali toplotno črpalko.

Dobljene rezultate si lahko natisnete v PDF formatu.

Izhodišča izračuna.
Na prvo stran | Ta projekt financirata Evropska unija in Republika Turčija.